Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/03/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/03/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/03/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/03/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/03/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/03/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/03/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/03/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/03/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/03/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 26/02 - 02/3/2018

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 26/02 - 02/3/2018

Giá vàng giảm nhẹ ngược chiều với đô la Mỹ; giá sắt thép tăng nhẹ trong khi giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có nhiều thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/03/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/03/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/02/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/02/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/02/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/02/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/02/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/02/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm