Sở Công Thương tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính

Sở Công Thương tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính

Đoàn kiểm tra số 1 của UBND tỉnh Hải Dương đánh giá cao công tác cải cách hành chính tại Sở Công Thương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương

Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương

Ngày 3/10/2017, Ban quản lý chương trình, Cục xúc tiến thương mại phối hợp với Sở công thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo "Thông tin thị trường và Hậu cần xuất khẩu cho quả vải và sản phẩm nông sản" tại thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 06/11 – 10/11/2017)

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 06/11 – 10/11/2017)

Giá vàng tăng, giá USD biến động thất thường; giá sắt thép tiếp tục giảm trong khi giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tương đối ổn định.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 30/10 – 03/11/2017)

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 30/10 – 03/11/2017)

Giá vàng và USD biến động tăng giảm đan xen, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống không có nhiều thay đổi.

Xem thêm