Danh sách chợ

Quận/huyện


Siêu thị VinMart+

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0906140198
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị VinMart+

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0906140198
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị VinMart+

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0906140198
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị VinMart+

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0906140198
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị VinMart+

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0906140198
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị VinMart+

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0906140198
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị VinMart+

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0906140198
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Chợ Thanh Bình

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   +8402203856734
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Lan Chi Mart - Kinh Môn

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0989646679
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Lan Chi Mart- Chí Linh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0989646678
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Big C Hải Dương

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0977262517
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Intimex

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0904675054
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Vinmart Chí Linh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0968175473
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Trung tâm Thương mại Vật liệu xây dựng và Nội thất Minh Hải Plaza

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0983255419
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Công nghệ- Điện máy Vinpro Chí Linh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 300 m2

Siêu thị điện máy HC

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 • Hạng chợ: Hạng I
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 1000 m2