Danh sách chợ

Quận/huyện


Lan Chi Mart- Chí Linh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Hạng chợ: Hạng II
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0989646678
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Vinmart Chí Linh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 •   0968175473
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 0 m2

Siêu thị Công nghệ- Điện máy Vinpro Chí Linh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Hạng chợ: Hạng III
 • Loại hình: Chợ chuyên doanh
 • Thời gian hoạt động: Hàng ngày
 • Diện tích: 300 m2