Thông tư 52/2020/TT-BCT: Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021


Chưa có hiệu lực
52/2020/TT-BCT
Quy định về số lượng và ...
24-12-2020
06-12-2021
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Quốc Khánh
Thứ trưởng


Kết nối mạng xã hội