Thông tư 52/2020/TT-BCT: Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021


Còn hiệu lực
52/2020/TT-BCT
Quy định về số lượng và ...
24-12-2020
06-12-2021
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Quốc Khánh
Thứ trưởng


Kết nối mạng xã hội