Quyết định 3720/QĐ-BCT: Ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020


Còn hiệu lực
3720/QĐ-BCT
Ban hành Phương án cắt giảm, ...
11-10-2018
11-10-2018
Quyết định
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng


Kết nối mạng xã hội